תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

 1. כל משתמש העושה שימוש כלשהו באתר מצהיר בזאת שקרא והבין את תנאי ההשתתפות המפורטים להלן והסכים להם, וכי לא תהיה לו או לבא כוחו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד בעלי האתר או פעיליו או מישהו מטעמם.
 2. השירותים הניתנים באתר מיועדים אך ורק לבני 18 ומעלה.
 3. אתר "benafshi" עוסק במתן תמיכה/ייעוץ/טיפול בתחומים של שאלות חיים, התפתחות אישית, תהליכים נפשיים וכדומה. אם זאת יש לזכור שאין מדובר ב"טיפול" במובן הרפואי של המילה. שרותי התמיכה הנפשית המוצעים באתר מתבססים על תהליכים שמתרחשים ומנוהלים ע"י הלקוח/המשתמש/המטופל ולא ע"י המטפל/יועץ, אשר תפקידו לספק את המרחב והתנאים לתהליכים הללו, ולא לייצר אותם, במובן המקובל בעולם הרפואה ובז'רגון הרפואי. התנאי לקבלת כל שרות שהוא מהאתר הוא ההסכמה של המשתמש לקבל אחריות אישית על עולמו הפנימי, על התהליך שהוא עובר ועל תוצאות התהליך הזה.
 4. השימוש בשירותים המקצועיים אש מוצאים באתר "benafshi" הוא באחריות המשתמשים בלבד ואין האתר ו/או הפעילים בשמו אחראים לשביעות רצונם של הפונים או למידת ההצלחה של הטיפול או הייעוץ.
 5. השרותים הניתנים דרך אתר "benafshi" אינם מהווים תחליף לכל טיפול רפואי או נפשי אחר, פסיכיאטרי או פסיכולוגי.
 6. אתר "benafshi" מקשר בין הגולשים לבין אנשי המקצוע (פסיכולוגים, יועצים, פסיכותרפיסטים, מטפלים באומנות ועוד), אך אינו אחראי לתוצאות השירות שהם מעניקים. כל אחד מאנשי המקצוע מתחייב לכללי האתיקה המקצועית של אתר "benafshi, ובו בזמן הוא כפוף לכללי האתיקה המקצועית הנהוגים בתחום התמחותו.
 7. האתר רשאי להפסיק את השתתפותו של מי שמפר את תנאי השימוש באתר, המפריע לפעילות האתר או פוגע במשתתפים אחרים. המשתתף מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, וכן לשלם שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות בשל הפרת תנאי השימוש באתר.
 8. האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר ואת תנאי ההשתתפות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, להפסיק את פעילותהאתר, לבצע בו פעילות תחזוקה שוטפת או לשנות את אופן פעולתו, מבלי שתהיה למשתתפים טענה כלפי האתר, וזאת מבלילהפר את ההתחייבות שניתנה, במקרה שניתנה, למשתתף מסוים לספק לו שרות מסוים.
 9. אנשי המקצוע הפועלים דרך האתר מונחים לשמור במידת האפשר על ביטחון המידע, סודיותו, שלמותו ואיכותו. אם זאת מפעילי האתר והפועלים דרכו אינם אחראים לפגיעה בפרטיות, סודיות, איכות או שלמות המידע הנגרמות ע"י המשתמשים, צד שלישי (האקרים) או מבעיות טכניות.
 10. כל מידע המועבר ע"י המשתמשים לאתר או לאחד מבעלי המקצוע הפועלים דרכו נשמר בפרטיות מרבית ואינו נחשף לאף גורם חיצוני, למעט מקרים בו איש המקצוע מחויב לדווח לרשויות על פי חוק. למשל במקרים של איום אבדני, כוונה לביצוע פשע, פגיעה בקטינים וכדומה.
 11. אתר "benafshi" אינו עושה שימוש בטכנולוגיות פולשניות ("קוקיס" וכדומה) כדי לאחזר מידע אישי ללא ידיעתך. בנוסף, כל כתובות הדואר האלקטרוני שמצטברות אצלנו אינן מועברות לאף גורם שלישי.

מה בנפשנו

קישורים

מאמרים

ענן תגים